top of page

מלחמת מטראז'

מלחמת מטראז' בצפון ת"א: נדחה ניסיון בעל דירה לנכס 16 מ"ר משטח הבניין

 

אדם שרכש דירת קרקע בתל אביב ב-2008 ביקש להצהיר כי שטח פתוח הגובל בדירתו שייך לו. השכנים טענו כי מאז ומתמיד השטח היה משותף. בית המשפט קבע כי לא ניתן להסיק בעלות על בסיס תשריט משנות ה-40 וציין כי גם הסכם המכר אינו תומך בגרסת התובע

תביעה אפריקה ישראל

32 דיירי פרויקט שכירות לטווח ארוך, מיוצגים על ידי עו"ד אור ירקוני, הגישו תביעה כנגד אפריקה ישראל על הפרות הסכם

עזב את החברה אך יאלץ לשלם חובות בגלל ערבות אישית

הנתבע היה שותף בחברה למכירת כלי עבודה ועזב אותה ב-2006. שנה לפני כן הוא חתם יחד עם שותפו על ערבות אישית לכיסוי חובות החברה, והיה בטוח שהיא בוטלה כשמכר את חלקו. לפני כמה ימים הוא גילה שטעה כשחויב לכסות את חובות החברה אף שנוצרו אחרי שעזב!

נער שעבד בלהקת ילדים תבע: לא קיבלתי שכר

נבמשך תקופה הועסק קטין כאחראי הגברה בלהקת "פרחי ירושלים", אבל לדבריו המנהל סירב לשלם לו. אחרי 7 שנים נקבע: הוא יקבל כ-30 אלף שקל.

bottom of page